Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Pressmeddelande Insatsveckan 2022

Nu ökar risken för viltolyckor -Ta del av pressmeddelandet!

Vi är nu på väg in i den period då risken för viltolyckor är som störst. Den tid då vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest och det är också då risken är som störst. Det inträffar i genomsnitt en (1) viltolycka på väg var 8.e minut i Sverige. Vi uppmärksammar detta med en nationell insatsvecka mot viltolyckor den 26 september – 2 oktober 2022.

Här kan du ta del av Pressmeddelandet i sin helhet!

17 756

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 12 130
Älgar 1 691
Vildsvin 2 166

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund