Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Priset överlämnas av föreningens ordförande Lillemor Wodmar och togs emot av Jonas Hysing och Hanna Dittrich Söderman, Nationella viltolycksrådet. Foto Louise Cederlöf

Nationella viltolycksrådet har fått pris som Årets djurvän!

Priset delades ut av Svenska Djurskyddsföreningen vid föreningens årsmöte den 18 november med följande motivering: För en djurskyddsinsats utöver det vanliga. Genom att dygnet runt årets alla dagar finnas tillgängliga vid eftersök av trafikskadat vilt bidrar ni med ert viktiga arbete till att minska och förkorta vilda djurs lidande.

– Arbetet med viltolyckor syftar till att minska djurens lidande, och vi är mycket hedrade över utmärkelsen säger Jonas Hysing, ordförande för Nationella viltolycksrådet vid Polismyndigheten. 

 Han tillägger att de som verkligen förtjänar att uppmärksammas för sina insatser i detta är alla de tusentals jägare som på uppdrag av polisen går ut i ur och skur och söker efter trafikskadat vilt.

– De är de riktiga hjältarna i vårt arbete och utan dem skulle många vilda djur behöva lida mycket mer. Dessutom – om de inte ställde upp skulle polisen vara tvungen att använda sin egen personal till detta, och vi har inte samma kompetens.

Den som kör på vilt av vissa arter är skyldig att anmäla det till polisen. De senaste åren har mellan 60 000 och 65 000 viltolyckor anmälts varje år.

När en viltolycka anmäls kontaktar polisens regionledningscentral en jägare som bedömer situationen och vid behov söker efter och avlivar det skadade viltet.

Även om föraren bedömer att djuret har dött direkt vid olyckan ska viltolyckan anmälas till polisen. Då åker en jägare ut för att försäkra sig om att djuret verkligen är dött.

Ett dött vilt tillfaller oftast markägaren, eftersom denne har jakträtten på marken. I sådana fall ska jägaren kontakta markägaren. Om det rör sig om utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter, tillfaller det döda viltet istället staten

– När jägaren har kontaktat jakträttshavaren och återrapporterat till polisen är dennes uppdrag avslutat, säger Hanna Dittrich Söderman som arbetar på Polismyndigheten och är processledare för Nationella viltolycksrådet.

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen