Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Viltolycksremsa

Tusentals viltolyckor varje månad

Det sker tiotusentals viltolyckor i Sverige varje år och flest olyckor sker på hösten och vintern. Nationella Viltolycksrådet vill nu uppmärksamma alla trafikanter på den ökade risken att möta vilt i trafiken.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Trenden ser inte ut att brytas under 2020. Trafikanterna behöver känna till och ta hänsyn till att vilda djur rör sig på och utefter våra vägar. Körsättet behöver anpassas för att minska risken för situationer som kan leda till en viltolycka. Som trafikant kan man planera sin resa i förväg och ta reda på var viltolyckor brukar ske. Information om detta finns på Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Det är också viktigt att känna till hur viltet beter sig och vara extra uppmärksam i skymning och gryning eftersom det är då vilda djur rör sig mest.

Om olyckan är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en varningstriangel.

Vid sammanstötning med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är fordonets förare skyldig att rapportera viltolyckan till polisen. Föraren är också skyldig att märka ut olycksplatsen. Detta för att en särskilt utsedd eftersöksjägare ska kunna söka efter det skadade djuret och förkorta dess lidande. Använd gärna Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa som finns att hämta bl.a. hos Bilprovningen eller Polismyndigheten. På remsan finns mer information om vad du bör göra vid en viltolycka.

Var rädd om eftersöksjägarna!

Eftersom viltolyckorna ökar under hösten kommer också fler eftersöksjägare vara ute på våra vägar för att eftersöka trafikskadat vilt under denna tid. Under eftersöket är jägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. Eftersöksjägaren markerar platsen med ett varningstält med texten ”Viltolycka”. För fordonsförare är det en viktig signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

- Eftersöksjägarna är personer som arbetar för att minska viltets lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg säkrare, säger Jonas Hysing, ordförande i Nationella Viltolycksrådets vid Polismyndigheten.

Alla behöver hjälpas åt att förebygga viltolyckor

Nationella Viltolycksrådet arbetar bl.a. med att på olika sätt förebygga viltolyckor. Många av rådets medlemsorganisationer arbetar med förebyggande verksamhet, var och en inom sitt område. Trafikverket arbetar till exempel med att sätta upp viltstängsel, bygga viltpassager och siktröja längs vägarna, Bilprovningen tillhandahåller viltolycksremsor på sina stationer, länsstyrelserna arbetar med älgförvaltningsplaner, försäkringsbolagen informerar sina försäkringstagare om viltolycksfaran och Naturvårdsverket arbetar med nationella förvaltningsplaner för vilt.

- Vi behöver tillsammans arbeta med att minska antalet viltolyckor. Förarens kunskap och uppmärksamhet har stor betydelse för att minska risken att en olycka sker, säger Jonas Hysing.

Pressmeddelande

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen