Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2016 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 6
Dovhjort 208 138 137 106 90 92 91 132 138 75 0 0 1207
Järv 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kronhjort 41 20 14 14 18 7 10 14 38 23 0 0 199
Lo 4 1 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 16
Mufflonfår 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Rådjur 3846 2463 2154 2534 3963 3753 3118 2916 2749 1794 0 0 29290
Utter 5 4 3 2 3 2 5 4 5 2 0 0 35
Varg 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 8
Vildsvin 334 306 267 174 161 195 218 262 398 214 0 0 2529
Älg 667 379 212 160 278 332 336 415 787 305 0 0 3871
Örn 2 0 3 2 1 2 3 5 1 0 0 0 19
Övriga djur 18 8 29 22 21 23 40 27 25 3 0 0 216
Summa: 5127 3319 2823 3017 4540 4408 3828 3778 4142 2417 0 0 37399

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2016 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 11
Jämtlands län 36 55 26 15 5 9 12 17 3 0 0 0 178
Norrbottens län 145 178 84 64 48 27 60 40 27 14 0 0 687
Värmlands län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 139 152 61 23 12 10 10 20 13 0 0 0 440
Västernorrlands län 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Summa: 323 401 178 105 65 46 83 78 44 14 0 0 1337

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB