Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2016 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dovhjort 208 138 137 106 90 52 0 0 0 0 0 0 731
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 41 20 14 14 18 4 0 0 0 0 0 0 111
Lo 4 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
Mufflonfår 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Rådjur 3846 2463 2154 2534 3926 2595 0 0 0 0 0 0 17518
Utter 5 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 18
Varg 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vildsvin 334 306 267 174 160 134 0 0 0 0 0 0 1375
Älg 667 379 212 160 269 215 0 0 0 0 0 0 1902
Örn 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Övriga djur 18 8 29 22 21 15 0 0 0 0 0 0 113
Summa: 5127 3319 2823 3017 4493 3018 0 0 0 0 0 0 21797

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2016 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jämtlands län 36 55 26 15 5 6 0 0 0 0 0 0 143
Norrbottens län 145 178 84 64 36 13 0 0 0 0 0 0 520
Värmlands län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 139 152 61 23 12 6 0 0 0 0 0 0 393
Västernorrlands län 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Summa: 323 401 178 105 53 25 0 0 0 0 0 0 1085

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB