Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2016 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
Dovhjort 208 138 137 106 90 91 91 78 0 0 0 0 939
Järv 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kronhjort 41 20 14 14 18 7 10 9 0 0 0 0 133
Lo 4 1 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 16
Mufflonfår 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Rådjur 3846 2463 2154 2534 3958 3723 3053 2073 0 0 0 0 23804
Utter 5 4 3 2 3 2 5 2 0 0 0 0 26
Varg 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 8
Vildsvin 334 306 267 174 161 194 216 154 0 0 0 0 1806
Älg 667 379 212 160 277 326 331 185 0 0 0 0 2537
Örn 2 0 3 2 1 2 3 4 0 0 0 0 17
Övriga djur 18 8 29 22 21 23 40 16 0 0 0 0 177
Summa: 5127 3319 2823 3017 4534 4370 3756 2524 0 0 0 0 29470

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2016 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
Jämtlands län 36 55 26 15 5 9 12 2 0 0 0 0 160
Norrbottens län 145 178 84 64 48 27 55 19 0 0 0 0 620
Värmlands län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 139 152 61 23 12 10 10 15 0 0 0 0 422
Västernorrlands län 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Summa: 323 401 178 105 65 46 78 37 0 0 0 0 1233

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB