Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2017 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740
Utter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vildsvin 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Älg 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga djur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Summa: 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2017 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Norrbottens län 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Västerbottens län 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Västernorrlands län 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Summa: 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB