Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2016 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dovhjort 208 138 137 106 55 0 0 0 0 0 0 0 644
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 41 20 14 14 15 0 0 0 0 0 0 0 104
Lo 4 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
Mufflonfår 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 3846 2462 2147 2527 2388 0 0 0 0 0 0 0 13370
Utter 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15
Varg 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vildsvin 334 305 267 173 98 0 0 0 0 0 0 0 1177
Älg 667 379 210 160 169 0 0 0 0 0 0 0 1585
Örn 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Övriga djur 18 8 29 22 16 0 0 0 0 0 0 0 93
Summa: 5127 3317 2814 3009 2748 0 0 0 0 0 0 0 17015

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2016 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jämtlands län 36 55 26 15 3 0 0 0 0 0 0 0 135
Norrbottens län 145 178 83 63 28 0 0 0 0 0 0 0 497
Värmlands län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 139 152 61 23 9 0 0 0 0 0 0 0 384
Västernorrlands län 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Summa: 323 401 177 104 40 0 0 0 0 0 0 0 1045

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB