Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2016 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dovhjort 208 138 137 106 90 91 20 0 0 0 0 0 790
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 41 20 14 14 18 6 2 0 0 0 0 0 115
Lo 4 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
Mufflonfår 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Rådjur 3846 2463 2154 2534 3934 3697 936 0 0 0 0 0 19564
Utter 5 4 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 21
Varg 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Vildsvin 334 306 267 174 160 192 73 0 0 0 0 0 1506
Älg 667 379 212 160 270 322 74 0 0 0 0 0 2084
Örn 2 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 11
Övriga djur 18 8 29 22 21 22 10 0 0 0 0 0 130
Summa: 5127 3319 2823 3017 4502 4336 1119 0 0 0 0 0 24243

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2016 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jämtlands län 36 55 26 15 5 7 0 0 0 0 0 0 144
Norrbottens län 145 178 84 64 36 17 1 0 0 0 0 0 525
Värmlands län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 139 152 61 23 12 10 1 0 0 0 0 0 398
Västernorrlands län 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Summa: 323 401 178 105 53 34 2 0 0 0 0 0 1096

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB