Statistik

Vid all återgivning av viltolycksstatistik  från denna webbplats ska det anges att uppgifterna har hämtats från  Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från polisens nationella koder i K-diariet.

På grund av ändrade rapporteringsrutiner är vissa uppgifter fr.o.m. 2010 inte helt jämförbara med tidigare år. Tidigare har högsta värdet från två system redovisats. Efter några års test och parallellkörning redovisas nu statistiken enbart från polisens nationella koder i K-diariet.

Information kring statistikuppgifter

På Nationella Viltolycksrådets webbplats redovisas viltolyckorna på karta på två olika sätt:

 • På öppningssidans karta kan du som besökare se polisrapporterade viltolyckor där eftersöksjägare varit på plats. Markeringen visar den av eftersöksjägare koordinatsatta olycksplatsen. Angivelsen på kartan är den mest korrekta platsangivelsen för viltolyckor. Denna funktion är inrättad fr.o.m. år 2010 av Nationella Viltolycksrådet. 

  

 • Under fliken Statistik/Här händer viltolyckorna/  kan man på kartan se den av trafikanten till polisen angivna platsen för olyckan. Av naturliga skäl är det inte alltid lätt att ange den exakta olycksplatsen beroende på svårigheter för trafikanten att veta sin position. Därför kan vissa avvikelser från den faktiska kollisionsplatsen förekomma. 

Viltolycksstatistiken uppdateras regelbundet och datum för uppdatering anges.

För information och frågor som avser aktuell viltolycksstatistik inom respektive län i landet vänder man sig till länsansvarig polis. Kontaktuppgifter finns under flik Om Nationella Viltolycksrådet, länsansvariga inom polisen.

 

17 015 polisrapporterade viltolyckor
år 2016 t o m 2016-05-23
(hela landet)
Rådjur 13 370
Älgar 1 585
Vildsvin 1 177

Inloggning för NVR

Logga in

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
Design och teknisk lösning av Mindbite AB