Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2020 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
Dovhjort 401 261 167 125 98 108 115 1 0 0 0 0 1276
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 39 29 16 22 16 20 11 1 0 0 0 0 154
Lo 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3388 2677 2350 3268 4753 4011 3371 105 0 0 0 0 23923
Utter 9 8 6 4 7 3 9 1 0 0 0 0 47
Varg 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Vildsvin 789 530 363 209 189 330 341 7 0 0 0 0 2758
Älg 390 316 167 206 253 261 222 6 0 0 0 0 1821
Örn 3 3 6 3 3 2 7 1 0 0 0 0 28
Övriga djur 23 25 18 24 20 28 27 0 0 0 0 0 165
Summa: 5044 3854 3096 3863 5341 4764 4106 122 0 0 0 0 30190

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2020 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10
Jämtlands län 65 56 35 25 5 5 7 0 0 0 0 0 198
Norrbottens län 143 120 33 28 35 33 37 0 0 0 0 0 429
Västerbottens län 105 76 26 17 12 22 11 0 0 0 0 0 269
Västernorrlands län 12 9 14 3 0 1 1 0 0 0 0 0 40
Västra Götalands län 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Summa: 329 262 110 74 52 61 59 0 0 0 0 0 947

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ