Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2019 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Dovhjort 372 241 158 137 131 120 18 0 0 0 0 0 1177
Järv 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 64 29 17 31 23 19 4 0 0 0 0 0 187
Lo 4 4 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 22
Mufflonfår 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 4079 2734 2831 3482 5332 4256 852 0 0 0 0 0 23566
Utter 7 10 9 8 4 7 0 0 0 0 0 0 45
Varg 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Vildsvin 723 483 516 374 304 419 92 0 0 0 0 0 2911
Älg 696 528 200 228 297 290 56 0 0 0 0 0 2295
Örn 2 1 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 16
Övriga djur 27 24 35 35 34 41 8 0 0 0 0 0 204
Summa: 5976 4054 3776 4302 6133 5158 1034 0 0 0 0 0 30433

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2019 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Jämtlands län 31 8 11 18 6 3 1 0 0 0 0 0 78
Kalmar län 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Norrbottens län 85 70 35 29 28 20 7 0 0 0 0 0 274
Västerbottens län 113 83 37 18 7 10 2 0 0 0 0 0 270
Västernorrlands län 12 11 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 35
Summa: 242 172 91 67 44 35 10 0 0 0 0 0 661

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ