Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2019 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 8
Dovhjort 372 241 158 137 132 120 128 176 181 474 231 0 2350
Järv 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
Kronhjort 64 29 17 31 23 19 20 21 36 86 25 0 371
Lo 4 4 5 3 4 1 2 1 0 6 0 0 30
Mufflonfår 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 4078 2734 2831 3485 5334 4270 3403 3070 3040 5041 1797 0 39083
Utter 7 10 9 8 4 7 4 12 10 11 3 0 85
Varg 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 8
Vildsvin 723 482 516 373 304 421 406 510 833 1160 347 0 6075
Älg 696 528 200 228 298 292 320 382 586 737 186 0 4453
Örn 2 1 4 1 2 4 7 1 3 4 2 0 31
Övriga djur 27 24 35 35 34 42 31 28 35 37 8 0 336
Summa: 5975 4053 3776 4304 6137 5177 4323 4206 4729 7556 2599 0 52835

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2019 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 11
Gävleborgs län 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jämtlands län 31 8 11 18 6 4 14 10 3 15 3 0 123
Kalmar län 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Norrbottens län 85 70 35 29 28 21 66 65 37 116 38 0 590
Västerbottens län 113 83 38 18 7 10 10 4 8 26 14 0 331
Västernorrlands län 12 11 7 2 2 1 0 1 0 0 0 0 36
Summa: 242 172 92 67 44 37 95 85 48 157 55 0 1094

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ