Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2021 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 3 1 0 3 1 1 0 0 9
Dovhjort 351 257 157 123 134 152 140 174 194 509 492 0 2683
Järv 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6
Kronhjort 41 30 17 22 24 16 13 21 30 77 61 0 352
Lo 4 2 2 3 5 0 0 1 5 1 1 0 24
Mufflonfår 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 7
Rådjur 3902 3821 2622 3187 4636 4591 3549 3312 3106 5873 3972 0 42571
Utter 3 9 5 6 10 5 15 11 18 23 9 0 114
Varg 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Vildsvin 436 332 366 197 183 243 264 325 583 957 649 0 4535
Älg 889 482 148 154 259 303 266 302 651 741 424 0 4619
Örn 3 5 4 3 1 7 6 5 5 5 3 0 47
Övriga djur 19 24 20 30 32 21 32 31 25 30 21 0 285
Summa: 5648 4964 3342 3727 5288 5342 4287 4186 4619 8219 5634 0 55256

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2021 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 3 1 0 0 1 5 1 0 2 1 0 16
Gävleborgs län 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jämtlands län 137 46 43 25 11 8 16 26 8 4 14 0 338
Kronobergs län 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Norrbottens län 128 80 34 25 36 25 64 55 34 129 120 0 730
Västerbottens län 224 53 22 11 14 6 16 7 7 24 57 0 441
Västernorrlands län 36 5 6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 51
Summa: 528 187 107 61 63 40 102 89 49 160 193 0 1579

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen