Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2017 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 239 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Lo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3448 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3860
Utter 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vildsvin 540 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634
Älg 464 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512
Örn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga djur 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Summa: 4746 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5333

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2017 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gävleborgs län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Norrbottens län 127 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Västerbottens län 123 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Västernorrlands län 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Summa: 259 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ