Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2018 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 6
Dovhjort 285 201 150 93 112 125 130 180 93 0 0 0 1369
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 52 26 19 10 19 11 7 22 20 0 0 0 186
Lo 5 0 3 1 2 0 3 1 1 0 0 0 16
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3760 3244 3178 2739 4658 4543 3669 3903 1345 0 0 0 31039
Utter 8 1 4 1 1 7 5 11 9 0 0 0 47
Varg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vildsvin 640 369 366 258 237 243 298 434 323 0 0 0 3168
Älg 879 542 319 159 313 370 377 458 297 0 0 0 3714
Örn 3 5 4 0 0 4 4 4 2 0 0 0 26
Övriga djur 21 13 20 36 42 31 26 30 21 0 0 0 240
Summa: 5653 4402 4063 3297 5387 5335 4520 5043 2114 0 0 0 39814

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2018 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 6 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 16
Gävleborgs län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 74 57 27 25 10 5 15 15 1 0 0 0 229
Norrbottens län 169 75 34 25 31 17 65 54 11 0 0 0 481
Västerbottens län 245 77 33 14 15 6 11 14 0 0 0 0 415
Västernorrlands län 25 12 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 50
Summa: 520 223 99 69 58 29 95 87 12 0 0 0 1192

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ