Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2017 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 6
Dovhjort 239 156 128 112 99 91 107 144 153 167 0 0 1396
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 42 31 30 26 17 14 14 11 50 24 0 0 259
Lo 1 1 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 11
Mufflonfår 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 3792 3166 2690 3073 4950 4578 3552 2955 2448 2204 0 0 33408
Utter 9 3 3 8 3 1 5 6 15 3 0 0 56
Varg 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Vildsvin 550 443 463 279 279 232 262 344 506 470 0 0 3828
Älg 554 337 227 182 307 300 355 418 698 440 0 0 3818
Örn 1 1 3 1 2 2 5 4 5 0 0 0 24
Övriga djur 11 14 26 21 34 23 49 27 25 8 0 0 238
Summa: 5199 4153 3574 3704 5695 5242 4354 3910 3904 3316 0 0 43051

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2017 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7
Gävleborgs län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 47 32 29 16 6 1 5 14 5 0 0 0 155
Norrbottens län 132 95 83 40 42 29 56 60 49 27 0 0 613
Skåne län 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 124 61 41 11 7 7 6 25 10 2 0 0 294
Västernorrlands län 8 18 17 3 0 1 1 0 1 0 0 0 49
Summa: 313 207 170 70 55 38 71 102 65 29 0 0 1120

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ