Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2018 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 0 9
Dovhjort 285 201 150 93 112 125 130 181 161 91 0 0 1529
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 52 26 19 10 19 11 7 22 33 25 0 0 224
Lo 5 0 3 1 2 0 3 1 1 2 0 0 18
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3760 3244 3179 2739 4658 4545 3669 3908 2663 1635 0 0 34000
Utter 8 1 4 1 1 7 5 11 17 4 0 0 59
Varg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vildsvin 640 369 366 258 239 243 298 435 618 417 0 0 3883
Älg 879 542 319 159 313 370 377 458 641 339 0 0 4397
Örn 3 5 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 28
Övriga djur 21 13 20 36 42 31 26 30 33 25 0 0 277
Summa: 5653 4402 4064 3297 5389 5337 4520 5050 4175 2540 0 0 44427

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2018 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 6 2 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 18
Gävleborgs län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 74 57 27 25 10 5 15 15 1 3 0 0 232
Norrbottens län 169 75 34 25 31 17 66 54 24 13 0 0 508
Västerbottens län 245 77 33 14 15 6 11 14 2 5 0 0 422
Västernorrlands län 25 12 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 51
Summa: 520 223 100 69 58 29 96 87 27 23 0 0 1232

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ