Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2021 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Dovhjort 351 257 157 123 134 80 0 0 0 0 0 0 1102
Järv 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kronhjort 41 30 17 22 23 12 0 0 0 0 0 0 145
Lo 4 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 16
Mufflonfår 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Rådjur 3901 3821 2622 3184 4624 3034 0 0 0 0 0 0 21186
Utter 3 9 5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 37
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vildsvin 436 332 366 197 183 135 0 0 0 0 0 0 1649
Älg 889 482 148 154 258 197 0 0 0 0 0 0 2128
Örn 3 5 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 19
Övriga djur 19 24 20 30 32 14 0 0 0 0 0 0 139
Summa: 5647 4964 3342 3724 5274 3481 0 0 0 0 0 0 26432

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2021 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Gävleborgs län 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jämtlands län 137 46 43 23 10 6 0 0 0 0 0 0 265
Kronobergs län 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Norrbottens län 128 80 34 25 36 14 0 0 0 0 0 0 317
Västerbottens län 224 53 22 11 14 3 0 0 0 0 0 0 327
Västernorrlands län 36 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48
Summa: 528 187 107 59 62 24 0 0 0 0 0 0 967

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ