Planerat tekniskt underhåll

Den 26:e oktober kl. 16-20 utförst tekniskt underhåll på viltolycka.se.
Hela eller delar av hemsidan och övriga tjänster kan vara otillgängliga när som helst under tiden underhållet pågår.

Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2020 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 6
Dovhjort 401 261 167 125 98 111 117 160 227 161 0 0 1828
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kronhjort 39 29 16 22 16 20 12 22 33 25 0 0 234
Lo 2 4 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 13
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3388 2677 2350 3268 4754 4023 3503 3339 3333 2119 0 0 32754
Utter 9 8 6 4 7 3 9 8 13 9 0 0 76
Varg 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Vildsvin 789 530 363 209 190 332 345 463 769 561 0 0 4551
Älg 390 316 167 206 253 263 236 342 617 315 0 0 3105
Örn 3 3 6 3 3 2 7 6 3 2 0 0 38
Övriga djur 23 25 18 24 20 29 27 33 32 27 0 0 258
Summa: 5044 3854 3096 3863 5343 4784 4260 4375 5030 3220 0 0 42869

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2020 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 4 1 1 1 0 0 3 5 1 0 0 0 16
Jämtlands län 65 56 35 25 5 5 7 17 6 0 0 0 221
Norrbottens län 143 120 33 28 35 34 40 64 35 16 0 0 548
Västerbottens län 105 76 26 18 12 22 11 13 7 3 0 0 293
Västernorrlands län 12 9 14 3 0 1 1 1 0 0 0 0 41
Västra Götalands län 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Summa: 329 262 110 75 52 62 62 100 49 19 0 0 1120

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ