Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2018 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 1 0 4 3 0 0 10
Dovhjort 285 201 150 93 112 125 130 181 161 372 630 11 2451
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 52 26 19 10 19 11 7 22 33 69 86 1 355
Lo 5 0 3 1 2 0 3 1 2 5 10 0 32
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rådjur 3760 3244 3179 2740 4659 4545 3670 3910 2664 4663 5299 127 42460
Utter 8 1 4 1 1 7 5 11 17 8 11 0 74
Varg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vildsvin 641 369 366 258 239 243 298 436 619 1192 1265 45 5971
Älg 879 542 319 159 313 370 377 458 642 721 508 20 5308
Örn 3 5 4 0 0 4 4 4 4 4 2 0 34
Övriga djur 21 13 20 36 42 31 26 30 33 40 44 4 340
Summa: 5654 4402 4064 3298 5390 5337 4521 5053 4179 7077 7856 208 57039

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2018 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 6 2 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 18
Gävleborgs län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 74 57 27 25 10 5 15 15 1 7 9 1 246
Norrbottens län 169 75 34 25 31 17 66 54 24 46 85 10 636
Västerbottens län 245 77 33 14 15 6 11 14 2 16 43 7 483
Västernorrlands län 25 12 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 51
Summa: 520 223 100 69 58 29 96 87 27 71 137 18 1435

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ