Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2017 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5
Dovhjort 239 156 128 112 99 91 107 144 56 0 0 0 1132
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 42 31 30 26 17 14 14 11 17 0 0 0 202
Lo 1 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 9
Mufflonfår 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 3792 3166 2690 3073 4950 4578 3551 2938 737 0 0 0 29475
Utter 9 3 3 8 3 1 5 6 3 0 0 0 41
Varg 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Vildsvin 550 443 463 279 279 232 262 341 145 0 0 0 2994
Älg 554 337 227 182 307 300 355 414 170 0 0 0 2846
Örn 1 1 3 1 2 2 5 4 4 0 0 0 23
Övriga djur 11 14 26 21 34 23 49 27 7 0 0 0 212
Summa: 5199 4153 3574 3704 5695 5242 4353 3886 1140 0 0 0 36946

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2017 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7
Gävleborgs län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 47 32 29 16 6 1 5 14 3 0 0 0 153
Norrbottens län 132 95 83 40 42 29 56 59 22 0 0 0 558
Skåne län 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Västerbottens län 124 61 41 11 7 7 6 25 4 0 0 0 286
Västernorrlands län 8 18 17 3 0 1 1 0 0 0 0 0 48
Summa: 313 207 170 70 55 38 71 101 29 0 0 0 1054

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ