Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2021 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 351 257 157 18 0 0 0 0 0 0 0 0 783
Järv 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kronhjort 41 30 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Lo 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mufflonfår 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 3897 3817 2616 310 0 0 0 0 0 0 0 0 10640
Utter 3 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vildsvin 436 332 365 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1168
Älg 889 482 148 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1530
Örn 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Övriga djur 19 24 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Summa: 5643 4960 3335 381 0 0 0 0 0 0 0 0 14319

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2021 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Gävleborgs län 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jämtlands län 137 46 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Norrbottens län 127 80 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Västerbottens län 224 53 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
Västernorrlands län 36 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Summa: 527 187 106 5 0 0 0 0 0 0 0 0 825

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ