Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2017 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 239 156 128 112 75 0 0 0 0 0 0 0 710
Järv 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kronhjort 42 31 30 26 7 0 0 0 0 0 0 0 136
Lo 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mufflonfår 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 3792 3166 2690 3051 3271 0 0 0 0 0 0 0 15970
Utter 9 3 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 25
Varg 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Vildsvin 550 443 463 279 205 0 0 0 0 0 0 0 1940
Älg 554 337 227 182 208 0 0 0 0 0 0 0 1508
Örn 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Övriga djur 11 14 26 21 26 0 0 0 0 0 0 0 98
Summa: 5199 4153 3574 3682 3798 0 0 0 0 0 0 0 20406

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2017 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gävleborgs län 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 47 32 29 16 4 0 0 0 0 0 0 0 128
Norrbottens län 132 95 83 39 28 0 0 0 0 0 0 0 377
Västerbottens län 124 61 41 11 4 0 0 0 0 0 0 0 241
Västernorrlands län 8 18 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Summa: 313 207 170 69 36 0 0 0 0 0 0 0 795

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ