Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2019 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 7
Dovhjort 372 241 158 137 131 120 128 175 41 0 0 0 1503
Järv 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
Kronhjort 64 29 17 31 23 19 20 21 11 0 0 0 235
Lo 4 4 5 3 4 1 2 1 0 0 0 0 24
Mufflonfår 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 4079 2734 2831 3483 5332 4263 3402 3063 653 0 0 0 29840
Utter 7 10 9 8 4 7 4 12 0 0 0 0 61
Varg 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6
Vildsvin 723 483 516 374 304 422 406 509 176 0 0 0 3913
Älg 696 528 200 228 298 291 319 381 113 0 0 0 3054
Örn 2 1 4 1 2 4 7 1 2 0 0 0 24
Övriga djur 27 24 35 35 34 42 31 28 7 0 0 0 263
Summa: 5976 4054 3776 4303 6134 5170 4321 4196 1005 0 0 0 38935

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2019 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 11
Gävleborgs län 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jämtlands län 31 8 11 18 6 3 14 10 0 0 0 0 101
Kalmar län 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Norrbottens län 85 70 35 29 28 21 66 65 14 0 0 0 413
Västerbottens län 113 83 37 18 7 10 10 4 3 0 0 0 285
Västernorrlands län 12 11 7 2 2 1 0 1 0 0 0 0 36
Summa: 242 172 91 67 44 36 95 85 17 0 0 0 849

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ