Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2019 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 372 241 158 64 0 0 0 0 0 0 0 0 835
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 64 29 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Lo 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Mufflonfår 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 4077 2734 2829 1329 0 0 0 0 0 0 0 0 10969
Utter 7 10 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Varg 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vildsvin 723 482 514 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1899
Älg 696 528 200 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1489
Örn 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Övriga djur 27 24 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Summa: 5974 4053 3771 1666 0 0 0 0 0 0 0 0 15464

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2019 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarnas län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 31 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Kalmar län 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Norrbottens län 85 70 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 204
Västerbottens län 113 83 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 242
Västernorrlands län 12 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Summa: 242 172 91 36 0 0 0 0 0 0 0 0 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ