Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Tänk efter före

Det sker i genomsnitt en viltolycka var 15.e minut på våra vägar. Alla måste hjälpas åt för att minska detta. Viltolyckorna på våra vägar uppmärksammas i kampanjveckan 24- 30 september. Kampanjen har fått namnet ”Tänk efter före” som innebär ett personligt ansvar. Som fordonsförare kan du bidra genom att bl.a. förbereda din resa, skaffa information och anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt.

Nationella Viltolycksrådets film ”Tänk efter före” syftar till att få trafikanterna att förbereda sin resa genom att ta reda på var det har skett viltolyckor, vara utvilade innan man startar sin resa då är man mer uppmärksam och använda sig av Nationella Viltolycksrådets hemsida för att bland annat informera sig om de farligaste vägsträckorna.

Vi rekommenderar att ladda hem 112-appen. Den är användbar i alla sammanhang men särskilt bra vid viltolycka eftersom positionering skickas med vid samtalet.

Ett viktigt arbete med viltolyckor görs av eftersöksjägare. Deras arbete innebär att när ett larm kommit till Polisen om en viltolycka så skickas en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna ut till olycksplatsen för att därifrån spåra viltet och avliva det om det är nödvändigt. På så sätt förkortas djurets lidande avsevärt. Trafikanterna måste därför markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta gör man bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan som finns att få på närmaste bilprovning.
Respektera eftersöksjägarens viktiga uppdrag att förkorta trafikskadat vilts lidande genom att sakta ner farten när du ser en eftersöksjägare i anslutning till vägområdet. 

24 976

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-06-28
(hela landet)
Rådjur 20 372
Älgar 1 570
Vildsvin 1 652

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen