Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Uppsala

Insatsvecka vilt 2015

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 21 till 27 september en landsomfattande insatsvecka vilt.

Insatsveckan syftar till att få bilisterna mer uppmärksamma på att vilt rör sig på och omkring våra vägar och syftar i förlängningen till att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Den fokuserar också på hur viktigt det är att använda viltmarkeringsremsan för att märka ut var sammanstötningen skedde så att jägare med hund lättare kan hitta viltolycksplatsen och eftersöka det skadade djuret.

Rv 55 från Uppsala till länsgränsen mot Södermanland (Hjulsta Bro) har under året haft 73 inrapporterade olyckor. Värst drabbat är avsnittet mellan Svinnegarn-Hjulsta Bro.

Lv 272, 51 olyckor.  Där landskapet övergår från öppet landskap till det brutna landskapet ungefär vid Åkerby kyrka. Markant ökning med viltolyckor med dovhjort  i vägavsnittet  Åkerby kyrka – avfarten Östfora. Totalt 51 viltolyckor.

Lv 292. Vägen mellan Tierp – Gimo. 48 olyckor inrapporterade.

Lv 290. Vägen mellan Uppsala-Österbybruk.  Totalt 43 st.
 
Rv 72 Uppsala – länsgränsen Västmanland . Totalt 41 viltolyckor.

Om olyckan är framme SKA man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning ar straffbart och belagt med böter.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

 
Thomas Mineur
Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Uppsala län

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ