Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Skåne

Skåne

 

Lär dig mer om dem vilda djuren i Skånes fauna.

Se till att du och dina nära har en viltremsa i fordonet. Anpassa din fart och var utvilad inför färden. Titta med bredare syn i färdriktningen och har du tur, så kanske du ser ett friskt fantastiskt vilt djur utan att det händer något oväntat för er på resan genom vårt fantastiska landskap.

De fem mest drabbade vägarna i Skåne

Om olyckan är framme

Djurarter som man är skyldig att anmäla till polisen enligt § 40 Jaktförordningen vid sammanstötning med motorfordon på väg eller spårbunden

Statens vilt

I Skåne har vi cirka 5500 st. viltolyckor per/år. Ungefär 15 viltolyckor per/dygn.

6 viltolyckor per/mil och år. 

Ta vara på er och ha en trevlig bilfärd

Vänligen: Tommy Nilsson Länsansvarig NVR Skåne

 

Insatsvecka mot viltolyckor 2016

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 26 september till 2 oktober en landsomfattande insatsvecka vilt.

Under insatsveckan har det delats ut material till de fem största bilskolorna, Lunds Universitetssjukhus, Falsterbo Kursgård, Neoplan Syd (som tillverkar och servar lastbilar), till de fem lokalt ansvariga poliserna för vidare utdelning. På Svalövs Gymnasium (som utbildar yrkeschaufförer m.m.) har Kontaktpersonen hjälpt till att dela ut informationsmaterial.

Pressmeddelande till alla stora tidningar i Skåne. Sydsvenskan har haft intervju med Länsansvarig jägare Carl-Eric Ericsson. Kontakt med TT-linje och Scandlines har tagits för att få över viltremsor med engelsk text på den andra sidan av sundet.

 

Pressmeddelande

Rådjur och vildsvin vanligast i viltolyckor på våra vägar.

Det inträffar cirka 6 viltolyckor per mil årligen i Skåne. Olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 26 september – 2 oktober. under ett års tid har det skett cirka 5800 viltolyckor i Skåne på väg och spårbunden trafik.

Viltolyckorna är många och tenderar att öka något. Under 2015 skedde över 48000 viltolyckor och under 2016 ser inte ut att bli färre.

Under rubriken ”Se dig om kring – när du reser” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 26 september – 2 oktober. Vecka syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur är flockdjur och följs åt. Detta gäller t.ex. rådjur och vildsvin. Varje år under insatsveckan lägger vi ut vilka dem fem mest drabbade vägavsnitten är där viltolyckor sker.

I Skåne har vi tyvärr många viltolyckor på grund av tät trafik, många vägar och genomfart till och från Sverige. Ska man försöka ta fram dem fem mest drabbade vägarna i Skåne så kan man skönja att E6/E20, E65, E22, RV21 och RV23 har flest viltolyckor, men även i Hässleholms trakten och Sjöbo trakten är drabbade. Mellan tiden 2015-09-12 till 2016-09-12 skedde cirka 5800 viltolyckor i Skåne på väg och på spårbunden trafik.

Sen ett år tillbaka har viltolyckorna ökat med cirka 400 djur enligt statistiken i Skåne och procentuellt av vilka viltslag som drabbas är det rådjuren som ligger på 66 % av alla viltolyckor. Vildsvin på cirka 15 %, Dovhjort på cirka 10 % och Älg på cirka 2 %, övriga djur cirka 7 %.

En viltolycka kan ske snabbt
Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker.
Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar var etthundrade ut för en viltolycka. Nästan 35 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra
- Förbered resan noggrant och se till att man är ordentligt utvilad innan långfärd genom vårt avlånga land. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Från hemsidan kan man få sin färdväg med de tidigare viltolyckorna utritad.
Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.
Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Insatsveckans tema vill uppmärksamma vikten av att inte bara se vägbanan utan också se omgivningen för att kanske se djuren i tid innan de är på vägen och olyckan har inträffat.

Insatsveckan
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets trafikskoleelever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur.
-Vi vill få våra nyblivna körkortsinnehavare att bli mer uppmärksamma på denna typ av olyckor samtidigt som rådet vill informera om all den information som finns på deras hemsida – inte minst gäller det Viltolycks-appen ”Viltolycka” som man kan ladda ned gratis.

Om olycka ändå är framme
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Detta även för att konstatera personskador av kunnig personal.
Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan. Ange positionen så exakt man kan till polisen, så jägaren hittar lättare vid eftersöket och kan på så sätt avsluta djurets lidande eller fria det som friskt.
Jägaren ringer oftast själv upp anmälaren för att få bättre vägbeskrivning och även se till att markeringar tas bort och inga fler olyckor händer i vägområdet.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

För mer information kontakta:
Länsansvarig NVR Skåne Tommy Nilsson, Polismyndigheten, tel. 010-56 18 224
Länsansvarig Jägare Skåne Carl-Erik Eriksson, tel. 0708-848829

Regionala rådens ansvariga Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se under rubriken länsansvariga.
(Polisen är sammankallande för resp. råd)

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:
björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

 

Se dig omkring

 

Än en gång har erfarna och duktiga NVR anslutna eftersöksjägare hjälpt till med att gå ut med information om viltolyckor till allmänheten i Skåne både under insatsveckan och efter.

Svalöfs Gymnasium

Svalöv

Mila Loggan

Mila1

Mila 2

 


Representanter i Regionala Rådet i Skåne

 

Kristina Rundcrantz Trafikverket Telefon: 010-123 60 58
kristina.rundcrantz@trafikverket.se

Anders Hallgren
Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 13 56
anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Nils Carlsson
nils.carlsson@lansstyrelsen.se

Stig Hermansson
Skogsstyrelsen
Telefon: 0451-383 120
stig.hermansson@skogsstyrelsen.se

Stig Nielsen
Länsförsäkringar
Telefon: 0411-33 87 65, 076-773 87 65
Stig.Nielsen@lansforsakringar.se

Sven-Olof Sandberg
Jägarnas Riksförbund
Telefon: 070-954 28 90
sos.j@home.se

Britt-Marie Dornell
Svenska Kennelklubben
thodos@telia.com

Calle Ericsson
Jägareförbundet Skåne
Telefon: 0708-848 829
calle@vittskovle.se 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

33 583

polisrapporterade viltolyckor
år 2017 t o m 2017-08-14
(hela landet)
Rådjur 27 141
Älgar 2 393
Vildsvin 2 627

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ