Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Jönköping

Insatsvecka vilt 2015

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 21-27 september en landsomfattande insatsvecka vilt.

Insatsveckan syftar till att få bilisterna mer uppmärksamma på att vilt rör sig på och omkring våra vägar och syftar i förlängningen till att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Den fokuserar också på hur viktigt det är att använda viltmarkeringsremsan för att märka ut var sammanstötningen skedde så att jägare med hund lättare kan hitta viltolycksplatsen och eftersöka det skadade djuret.

I Jönköpings län inträffar omkring 3000 trafikolyckor med vilt varje år. Av dessa  är det framförallt rådjur som drabbas, men även ca 500 älgar och ca 100 vildsvin. Vildsvinsolyckorna drabbar främst Höglandet i områden runt Eksjö - Vetlanda.

I den östra delen av länet samt väster om Vättern har det förekommit några olyckor med kronhjort.

Dovhjortsolyckor ca 30 st förekommer främst på länsvägar i området runt Tenhult och söder om Jönköping. Dovhjort förekommer även i mindre grupper över hela länet.

Viltolycksdrabbade vägsträckor i Jönköpings län 

Rv 26 och 27 samt Lv 153
Gislaved - Smålandsstenar  - Bredaryd

Väster om Vättern är Rv 26/47, Jönköping - Mullsjö - länsgränsen mot Västra Götaland och Lv 195 förbi Habo drabbade.

Söder om Jönköping/Huskvarna är länsvägarna 942 och 931 samt Rv 31/40/47 utsatta för bl.a. dovhjortsolyckor.

Höglandet har på Rv 31/47 och Lv 128 mellan Nässjö och Eksjö samt på Rv31 mellan Vetlanda och länsgränsen mot Kronoberg många olyckor. Framförallt är älg, rådjur och vildsvin inblandade.

I länets södra del är främst Rv 27 mellan Värnamo, Bor och Rydaholm en utsatt vägsträcka med många olyckor.

Om olyckan är framme SKA man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning ar straffbart och belagt med böter.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Magnus Roman

Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Jönköpings län

 

Deltagare i NVR regionalt, Jönköpings län 

Tommy Åkerberg, Polisen tommy.akerberg@polisen.se

Stefan Björkdahl, lokal polis Värnamo               stefan.bjorkdahl@polisen.se

Ingemar Sjöberg, Länsstyrelsen                       ingemar.sjoberg@lansstyrelen.se

Lars Öster, Trafikverket                                        lars.oster@trafikverket.se

Bo Thulin, Skogsstyrelsen                                      bo.thulin@skogsstyrelen.se

Markus Engdahl, Svenska Jägarförbundet              markus@eftersok.nu

P-O Gustafsson, Jägarnas Riksförbund                   p-o.gustafsson@telia.com

David Ekback, LRF                                            david.ekback@lrf.se

Daniel Qvarnström, NTF                                         daniel.qvarnstrom@ntf.se

Mikael Sand, SOS

 

 

 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

8 455

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-02-18
(hela landet)
Rådjur 5 684
Älgar 1 102
Vildsvin 1 006

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ