Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Regionala Viltolycksråd

Sverige är ett avlångt land med stora variationer i landskapsbilden. För att kunna bedriva ett effektivt viltolycksförebyggande arbete måste lokala förankringar och kunskaper tas till vara. Inom NVR finns ett regionalt viltolycksråd i varje län som är sammansatt av en representant från respektive myndighet/organisation i NVR. De lokala viltolycksråden har en viktig roll vid utveckling och utformning av generella råd, åtgärdsförslag och satsningar.

Sammankallande i de regionala viltolycksråden är länsansvarig inom polisen och råden samlas när det finns behov dock minst en gång per år. Råden benämns exv. Nationella Viltolycksrådet Värmland.

Klickar du på flikarna för respektive regionalt råd får du information om vad som händer inom rådet. Information kommer att uppdateras efterhand.

På regionala rådens sidor hittar du de fem mest viltolycksdrabbade vägarna i länet.

31 461

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-07-26
(hela landet)
Rådjur 25 360
Älgar 2 438
Vildsvin 1 946

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen