Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Regionala viltolycksråd

Regionala viltolycksråd är forum för samverkan om viltolycksfrågor regionalt. Faktorer som påverkar risken för viltolyckor så som vilttäthet, trafiktäthet och landskapsbild ser olika ut i olika delar av landet. För att kunna bedriva ett effektivt viltolycksförebyggande arbete behöver regionala förutsättningar och kunskaper tas till vara. Inom NVR finns därför regionala viltolycksråd för samverkan om viltolycksfrågor i varje län. De regionala viltolycksråden har en viktig roll vid utveckling och utformning av åtgärdsförslag och satsningar för att förebygga viltolyckor.

På regionala rådens sidor hittar du de fem mest viltolycksdrabbade vägarna i länet.

44 956

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-10-18
(hela landet)
Rådjur 35 243
Älgar 3 835
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen