Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Statens vilt

Det finns en del djurarter i Sverige som är fridlysta (om det inte är jaktsäsong) och om de påträffas döda eller dör på ej naturlig väg tillfaller de staten. Påträffas dessa i naturen (eller är inblandade i en viltolycka) ska det anmälas till Polisen.

Förutom dessa arter finns det ett antal andra djur som också tillfaller staten, dock endast när de är inblandande i sammanstötning med fordon.

Nedan kan ni läsa om vilka som ingår under varje kategori, samt vilka djur man som bilförare vid en olycka har en skyldighet att anmäla till Polisen.  

 

Samtliga djur som ingår i statens vilt:

Björn, Varg, Järv, Lo, Myskoxe, Fjällräv, Utter, Val
Fiskgjuse, Bivråk, Tornuggla, Berguv, Fjälluggla, Lappuggla, Slaguggla, Örn, Glada, Falk, Kärrhök
Vitryggig hackspett, Gråspett, Mellanspett

 

Övriga djur som tillfaller staten, dock endast vid sammanstötning med fordon:

Älg, Rådjur, Vildsvin, Dovhjort, Ren, Kronhjort, Mufflonfår 

 

Alla djur som går under statens vilt måste anmälas till Polisen vid kollision. Nedan är de djur som är vanligast i viltolyckor, det är belagt med böter att inte anmäla dessa:

 Älg, Rådjur, Vildsvin, Björn, Dovhjort, Lo, Ren, Kronhjort, Utter, Varg, Örn, Järv, Mufflonfår.

 

35 565

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-08-12
(hela landet)
Rådjur 27 619
Älgar 2 673
Vildsvin 3 375

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ