Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Svenska Kennelklubben, SKK

Svenska Kennelklubben, SKK, är en ideell organisation med drygt 300 000 tusen medlemmar. En av SKKs viktigaste uppgifter är att föra stambok över rashundar, däribland flertalet av Sveriges jakthundar.

Sedan 1889, då SKK bildades, har klubben samarbetat med Svenska Jägareförbundet med huvudsyfte att genom ett rasspecifikt avelsarbete både utveckla och förse jägarna med de hundar som den svenska jaktutövningen behöver.

I SKK ingår 20 specialklubbar för jakthundar, vilka beroende av användningsområde och egenskaper, har rasansvaret för samtliga i Sverige förekommande jakthundsraser. De flesta av dessa raser kan med rätt utbildning och införskaffad erfarenhet bilda den nödvändiga del av ett eftersöksekipage som hunden utgör.

Flera av SKKs jakthundsklubbar arrangerar också själva, eller i samarbete med Svenska Jägareförbundet, särskild utbildning för eftersöksekipage.

SKK är även medfinansiär i ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra eftersöksmetoder för flocklevande klövvilt, till exempel dovhjort och vildsvin.

SKK samarbetar med flera myndigheter och andra organisationer. Då hunden är en nödvändighet för att kunna utföra ett effektivt eftersök på skadat vilt, har SKK funnit det naturligt att medverka i Nationella Viltolycksrådet.

Genom detta engagemang avser SKK att bidra till att trafikolyckor med skadat vilt som följd, ska leda till att eftersöken ska kunna fullföljas och därmed förkorta det skadade viltets lidande.

Genom länken till Nationella Viltolycksrådet, eller genom www.viltolycka.se under fliken Regionala Viltolycksråd, kan man hämta information från länen om specifika vägsträckor som är särskilt frekventa när det gäller trafikolyckor med vilt inblandat. Detta kan vara särskilt viktigt under hösten när bl.a. klövviltsjakten pågår. Även under våren när de årsgamla djuren av samtliga klövdjurarter stöts bort från de vuxna hondjuren för att lämna plats åt de nyfödda djuren.

37 387

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-09-26
(hela landet)
Rådjur 29 913
Älgar 2 557
Vildsvin 2 822

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen