Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

VTI:s forskning kring viltolyckor
Inom området viltolyckor undersöker VTI vilka samband som finns mellan trafikmiljö och viltkollisioner samt vilka viltolycksåtgärder som är mest effektiva för att förhindra viltolyckor. Institutet utför även tester genom krocksäkerhetsprov med älgattrapp.

Förekomsten av vilt i vägmiljön beror bland annat på viltpopulationernas storlekar och hur vägen ligger i omgivande landskapet. Åtgärder mot viltolyckor kan delas in i två grupper: antingen förhindras vilt från att befinna sig i vägmiljön eller så förhindras förare från att kollidera med djuren.

VTI:s forskning syftar till att ta reda på vilka förebyggande viltolycksåtgärder som har bäst effekt för att reducera fordonshastigheten. Institutet utvärderar också vilka åtgärder som har längst ihållande effekt på körbeteendet samt hur förarna reagerar när de kör förbi en älg som står i vägrenen.

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har tagit fram en älgattrapp, Mooses II. Älgattrappen väger 357 kg och är tillverkad av ett stort antal gummiskivor som är uppträdda på två stållinor. Den gör det möjligt att studera vad som händer när ett fordon kolliderar med en älg. Attrappen är robust och utrustad med ben, allt för att krocken i första hand ska bli objektiv och repeterbar, i andra hand så realistisk som möjligt.

 VTI:s älgattrapp

VTI har tagit fram en älgattrapp som gör det möjligt att studera vad som händer när ett fordon kolliderar med en älg. Attrappen väger 357 kg, är robust och utrustad med ben för att krocken ska bli så realistisk som möjligt. Fotograf: VTI/Hejdlösa bilder 

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen