Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

SOS Alarm AB

Kort om SOS Alarm 

SOS Alarms huvuduppgift är att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är alarmering av räddningstjänsten, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. Företaget har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.
Utöver detta erbjuder SOS Alarm olika typer av säkerhetstjänster och jourteletjänster för myndigheter och företag. Företagets mission är att arbeta ”för ett tryggare samhälle”. Vår värdegrund är inlevelseförmåga, unik SOS-kompetens och förmåga att fokusera.

 • SOS Alarm ägs till 50% av staten (genom näringsdepartementet) och till 50% av Sveriges kommuner och landsting, (SKL).
 • Avtalet om nödnumret 112 tecknas med Försvarsdepartementet.
 • Tillsynsmyndighet för SOS Alarm är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bildades vid årsskiftet 2009. Tidigare var det Räddningsverket.
 • SOS Alarms operativa verksamhet bedrivs från 18 SOS-centraler runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SOS Alarm

Samverkan i trafikrummet.

SOS Alarms roll och mål med deltagandet i NVR.s verksamhet.

SOS Alarms operativa uppdrag vid en inträffad viltolycka styrs av det avtal med staten vilket reglerar hela uppdraget med hanteringen av nödsamtal via 112. Där klargörs att SOS Alarm skall verka för en effektiv platsbestämning och förmedling av den hjälpsökande genom vidarekoppling till polisen.

SOS Alarm vill bidra till NVR.s övergripande mål och delmål genom att:

 • I samverkan med Polisen verka för förbättrad teknisk överföring av larmuppgifter mellan SOS och Polisens regionledningscentral.
 • Erbjuda data/uppgifter om position av inträffad viltolycka till Polisen och organisation med förebyggande ansvar för viltolyckor.
 • I utformning av information om larmnumret 112 ta hänsyn till förhållanden kring viltolyckor.

Ring 112 vid viltolycka

Polismyndigheten och SOS Alarm har överenskommit att en inträffad viltolycka skall anmälas via nödnumret 112. Detta gäller oavsett om man på plats kan avgöra om djuret är skadat eller inte. I de fall inga personskador uppstått och SOS-operatören har klarlagt att det handlar om trafikskadat vilt och den preliminära platsen, kopplas samtalet vidare till Polisen.
Om det finns personskador eller bedöms finnas risk för följdolyckor larmas också räddningstjänst och ambulans.

Innan Du ringer 112 är det bra att stanna och förbereda svar på följande frågor:

 • Vad har inträffat? (Försök även fastställa vilken djurart och ev. fler inblandade och risker)
 • Var har händelsen inträffat? (Det är oftast effektivast att lägga lite tid på att lokalisera platsen innan du ringer 112)
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen