Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Skogsstyrelsen

Foto Sten Gustavsson/Myra

Skogsstyrelsen ser allvarligt på det stora antalet viltolyckor som årligen drabbar våra trafikanter. Även om vi är glada över att viltet lever och frodas i våra skogar är viltolyckorna en av flera oönskade effekter som vi i samhället måste ta på stort allvar. Till viltförvaltningens huvuduppgift hör att anpassa viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Eftersom våra svenska hjortdjur (älg, rådjur, kron- och dovhjort) också bidrar till skador på skog är Skogsstyrelsen redan engagerad att förmå viltförvaltningen att anpassa hjortdjurens numerär så att betydande skador på skogen undviks. Som ett komplement till denna anpassning vill Skogsstyrelsen bidra till att minska risken för viltolyckor genom att förebygga dem. Mer än hälften av Sveriges landareal består av skog. Det innebär också att en stor andel av våra vägar kantas av skog. Ett förebyggande arbete kan handla om att sköta skogen på ett sätt som ökar säkerheten på våra vägar.

Genom att verka för kunskapsutveckling och rådgivning till skogsägare kan Skogsstyrelsen bidra till det Nationella Viltolycksrådets mål att minska olycksrisken. Skogsstyrelsen avser att medverka i projekt för att studera huruvida skogliga åtgärder kan minska risken för viltolyckor samt, då kunskapsläget medger detta, utarbeta informations- och rådgivningsmaterial riktat till skogsägare för detta ändamål.

Skogsstyrelsen har också stor nytta av den statistik som upprätthålls och sammanställs av Nationella Viltolycksrådet eftersom detta är en mycket viktig indikator över viltstammarnas utveckling.

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen