Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

SJ

Viltolyckor innebär varje år stora problem både för SJ och resenärerna

För SJ är det viktigt med ett aktivt arbete för att minska antalet viltpåkörningar.

SJs resenärer drabbas årligen av stora konsekvenser till följd av viltpåkörningar och kostnaderna för SJ som företag är mycket stora. Påkörningarna leder till förseningar för resenärerna, dyrbara reparationer av tågen och är även ett arbetsmiljöproblem för både förare och reparatörer. Dessutom tillkommer ett många gånger onödigt lidande för påkört och skadat vilt.

SJ har därför valt att ingå i Nationella Viltolycksrådet tillsammans med 15 andra myndigheter, organisationer och företag för att på så sätt bidra till ett aktivt arbete inom utveckling och tillämpning av viltavvärjningsmetoder.

SJ arbetar bland annat med att utöka uppföljningsstatistiken som visar var längs järnvägen som viltpåkörningar sker och på så sätt bidra med kartläggning av var vilt rör sig geografiskt och var säkerhetsåtgärder bör vidtas.
Dessutom arbetar SJ att aktivt för att vidareutveckla och förbättra rutiner och stöd för rapportering av viltolyckor, så att efterföljande hantering förbättras och även säkerställa mätbarhet av viltpåkörningsrapportering.
SJ samarbetar med akademin för att finna effektiva metoder för att avvärja viltkollisioner på järnväg i hela landet.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara resor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålet skall nås. Koncernens 5.400 medarbetare i Sverige och Norge, bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge och Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på något av våra 1.500 avgångar från över 400 stationer.

SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att bedriva lönsam persontrafik på järnväg.

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen