Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

If

IF

Viltolycksfrågan är viktig för oss som försäkringsbolag. Kan vi minska antalet viltolyckor innebär det också färre skadade människor, minskat lidande för viltet och lägre kostnader för både den enskilde, samhället och försäkringsbolagen. Därför är vi medlem i Nationella Viltolycksrådet.

– I Sverige inträffar nu 120 viltolyckor om dagen. Problemen med viltolyckor växer lavinartat. Det är framför allt de ökande älg- och vildsvinsstammarna som ställer till stora problem för trafikanterna, även om majoriteten påkörda djur är rådjur, säger Dan Falconer, motorexpert på If.
If har tagit fram en lista över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kronoberg är länet med flest viltolyckor, nära 28 olyckor på 1000 bilar under 2009. Gotland är mest förskonat från viltolyckor, med 2,8 per 1000 bilar. Det nationella snittet ligger på 10,5 drabbade bilister per 1 000 bilar.

De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna står för cirka 13 procent av olyckorna och är däremot alltid farliga.
If, som är störst på bilförsäkring och försäkrar över en miljon personbilar i Sverige, bedömer att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen