Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

NTF

NTF

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genomfolkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Varje år sker ett stort antal viltolyckor. NTF bidrar till att både minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna genom att verka för en sänkt medelhastighet på landets gator och vägar samt att hastighetsbegränsningen sätts utifrån vägen säkerhetsstandard. Dessutom verkar NTF för att skapa efterfrågan hos trafikanter för viltstängsel och stimulerar ny teknik i fordon m.m.

NTF:s nätverk består av ett 60-tal nationella medlemsorganisationer. I NTF:s 23 länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer.

NTF:s verksamhetsidé
• NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
• NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk
• NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra tillbättre trafiksäkerhet och folkhälsa
• Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

För mer information om NTF samt nationella och regionala kontaktuppgifter hänvisas till:
www.ntf.se

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ