Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

if

IF

Viltolycksfrågan är viktig för oss som försäkringsbolag. Kan vi minska antalet viltolyckor innebär det också färre skadade människor, minskat lidande för viltet och lägre kostnader för både den enskilde, samhället och försäkringsbolagen. Därför är vi medlem i Nationella Viltolycksrådet.
– I Sverige inträffar nu 120 viltolyckor om dagen.  Problemen med viltolyckor håller på att växa lavinartat. Det är framför allt de ökande älg- och vildsvinsstammarna som ställer till stora problem för trafikanterna, även om majoriteten påkörda djur är rådjur, säger Dan Falconer, motorexpert på If.
If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kronoberg är länet med flest viltolyckor, nära 28 olyckor på 1000 bilar under 2009. Gotland är mest förskonat från viltolyckor, med 2,8 per 1000 bilar. Det nationella snittet ligger på 10,5 drabbade bilister per 1 000 bilar.
De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna står för cirka 13 procent av olyckorna och är däremot alltid farliga.
If, som är störst på bilförsäkring och försäkrar över en miljon personbilar i Sverige, bedömer att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

57 039

polisrapporterade viltolyckor
år 2018 t o m 2018-12-03
(hela landet)
Rådjur 42 460
Älgar 5 308
Vildsvin 5 971

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ