Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Regionalt ansvariga vid polisen

Polisregionerna har det regionala verksamhetsansvaret för arbetet med NVR inom Polismyndigheten. Det omfattar både ansvar för regional samverkan och för att samordna det operativa arbetet med viltolyckor inom polisregionen. I varje polisregion finns en eller flera utsedda polisanställda som tillsammans med länsansvarig jägare ser till att eftersöken vid viltolyckor fungerar. 

Län Namn Telefon
Stockholm Kenneth Kronberg 010-564 07 36
Uppsala Nicklas Forsberg 073-063 52 71
Södermanland Jan Olevall 010-566 94 70 / 070-537 07 20
Östergötland Per-Anders (P-A) Eriksson 010-566 52 75 / 070-245 42 85
Jönköping Sören Hallin 076-853 31 18
Kronoberg Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
Kalmar Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
Gotland Kenneth Kronberg 010-564 07 36
Blekinge Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
Skåne Tommy Nilsson 010-561 82 24 / 072-151 97 00
Halland Pontus Remdahl 010-566 03 22 / 076-145 34 00
Västra Götaland Lars Tegenfeldt 070-628 95 40
Värmland Erica Broström 010-567 08 44 
Örebro Christian Johansson 010-567 40 79 / 070-532 15 10
Västmanland Ali Fröberg 010-567 57 96 / 076-126 72 63
Dalarna Patrik Norman 010-567 17 67 / 073-077 89 48
Gävleborg Ali Fröberg 010-567 57 96 / 076-126 72 63
Västernorrland Roger Wiklander 010-568 02 37 / 070-312 33 75
Jämtland Martin Trostemo 070-159 55 21
Västerbotten Joacim Lundqvist 070-689 01 80
Norrbotten Anders Wiklund 072-514 77 67 

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen