Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Regionalt ansvar vid polisen

Polisregionerna har det regionala verksamhetsansvaret för arbetet med viltolyckor inom Polismyndigheten. Det omfattar både ansvar för regional samverkan och för att samordna det operativa arbetet med viltolyckor inom polisregionen. I varje polisregion finns en eller flera utsedda polisanställda som tillsammans med länsansvarig jägare ser till att tilldelade uppdragen vid viltolyckor fungerar. 

Region  Kontakt
Nord  nvr.region-nord@polisen.se
Mitt  nvr.region-mitt@polisen.se
Bergslagen  nvr.region-bergslagen@polisen.se
Stockholm  kenneth.kronberg@polisen.se
Väst  nvr.region-vast@polisen.se
Öst  nvr.region-ost@polisen.se
Syd  nvr.region-syd@polisen.se

60 720

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 43 736
Älgar 5 310
Vildsvin 5 546

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund