Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Organisation

Berörda organisationer och myndigheter inom Nationella Viltolycksrådet har fastställt en handlingsplan framtida gemensamma viltolycksarbetet. Parterna i rådet har lämnat undertecknade avsiktsförklaringar om vad deras uppdrag i rådet omfattar.

 • NVR ska säkerställa en långsiktig och effektiv eftersöksorganisation i syfte att förkorta djurs lidande i samband med olycka med vilt på väg och järnväg.
 • NVR är en etablerad verksamhet.
 • På uppdrag från regeringen  är Polismyndigheten huvudman för NVR och innehar ordförandeposten. Varje myndighet och organisation innehar en plats i rådet. Rådet har också ett arbetsutskott.
 • Polismyndigheten uppdrar till rådet att handha den löpande verksamheten för eftersök av trafikskadat vilt, upprätta kansli och ansvara för det rådet bedömer bör bedrivas. Polismyndigheten ansvarar för administrativa kostnader för verksamhetsledare och sekreterare.
 • Trafikverket är ansvarig för NVR:s arbete med viltolycksförebyggande åtgärder. Verksamheten sker i projektform.
 • Svenska Jägareförbundet svarar inom ramen för sitt allmänna uppdrag att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen och vara proaktiv i den förebyggande verksamheten.
 • Lokala råd bildas länsvis så att platser med stor viltolycksrisk kan kartläggas och vara underlag för NVR:s bedömning om var åtgärdsinsatser ska göras. Nationell viltolyckskampanj planeras av de lokal viltolycksråden utifrån den nationella handlingsplanen.
 • Nya samarbetsparter kan ansöka om att ingår i rådet. Ansökan behandlas och beslutas inom rådet.

26 432

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-06-21
(hela landet)
Rådjur 21 186
Älgar 2 128
Vildsvin 1 649

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ