Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Medlemsorganisationer

Nationella viltolycksrådet är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor mellan de myndigheter, bolag och intresseorganisationer som ingår i NVR. Följande organisationer ingår i NVR.

 • Polismyndigheten
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 • SOS Alarm AB
 • SJ AB
 • Bilprovningen
 • Länsförsäkringar
 • If
 • Svenska Jägareförbundet
 • Jägarnas Riksförbund
 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Älgskadefondsföreningen
 • Svenska Kennelklubben, SKK
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF

 

Organisationer som vill ingå i NVR kan skicka in en ansökan till Polismyndigheten. Ansökan bör innehålla en beskrivning av organisationen, det övergripande målet med medlemskap samt en avsiktsförklaring som beskriver vilka konkreta åtgärder som organisationen åtar sig att genomföra för att bidra till NVRs övergripande mål. Ansökningar tas upp vid nationella rådsmöten som hålls tre gånger per år. Polismyndigheten beslutar om medlemskap. 

38 855

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-09-20
(hela landet)
Rådjur 30 957
Älgar 3 126
Vildsvin 2 618

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen