Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Länsansvariga poliser

I NVR:s verksamhet är samtliga 21 län i landet engagerade. I varje län finns en länsansvarig inom polisen som tillsammans med länsansvarig jägare ansvarar för att eftersöken fungerar. Länsansvarig inom polisen är också sammankallande i NVR:s regionala viltolycksråd.

Län Namn Telefon
Stockholm Kenneth Kronberg 010-564 07 36
Uppsala Fredrik Engström 076-139 01 43
Södermanland Jan Olevall 010-566 94 70 / 070-537 07 20
Östergötland Per-Anders (P-A) Eriksson 010-566 52 75 / 070-245 42 85
Jönköping Tommy Åkerberg 010-566 80 78 / 076-872 98 03
Kronoberg Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
Kalmar Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
Gotland Kenneth Kronberg 010-564 07 36
Blekinge Mats Dalén 010-562 00 75 / 073-140 74 60
Skåne Tommy Nilsson 010-561 82 24 / 072-151 97 00
Halland Pontus Remdahl 010-566 03 22 / 076-145 34 00
Västra Götaland Anders Blomgren 010-565 38 13 / 070-546 16 53
Värmland Erica Broström 010-567 08 44 
Örebro Erica Broström 010-567 08 44 
Västmanland Per Strömbäck 010-567 63 51 / 070-318 84 75
Dalarna Patrik Norman 010-567 17 67 / 073-077 89 48
Gävleborg Lars Fredin 010-567 82 35 / 070-545 29 33
Västernorrland Roger Wiklander 010-568 02 37 / 070-312 33 75
Jämtland Martin Trostemo 010-56
Västerbotten Joacim Lundqvist 010-568 22 30 / 070-689 01 80
Norrbotten Marcus Eriksson 0702050171 

  

35 565

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-08-12
(hela landet)
Rådjur 27 619
Älgar 2 673
Vildsvin 3 375

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ