Planerat tekniskt underhåll

Den 26:e oktober kl. 16-20 utförst tekniskt underhåll på viltolycka.se.
Hela eller delar av hemsidan och övriga tjänster kan vara otillgängliga när som helst under tiden underhållet pågår.

Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Länsansvariga jägare

I NVR:s verksamhet är samtliga 21 län engagerade i viltolycksorganisationen. I varje län finns en länsansvarig jägare inom NVR som tillsammans med länsansvarig inom polisen ansvarar för att eftersöksorganisationen fungerar.

Län Namn Telefon
Stockholm Kaj Vinter 070-301 65 65
Uppsala Peter Berglund 070-646 05 91
Södermanland Björn Granquist 070-570 98 09
Östergötland  Thomas Högberg 076-711 29 84
Jönköping Andreas Karlsson 073-334 28 53
Kronoberg Lars-Erik Nilsson 070-844 55 37
Kalmar Germund Eriksson 070-899 98 88
Gotland Johan Thomsson 070-534 31 90
Blekinge John Nilsson 070-990 25 39
Skåne Magnus Grönvall 070-594 95 03
Halland Niklas Ljungberg 070-231 07 80
Västra Götaland  Jerker Andersson 010-584 76 63
Värmland Lena Jansson 0565-210 48 / 076-844 48 08
Örebro Jan Gustavsson 072-700 01 40
Västmanland Sören Lundberg 0222-330 21 / 070-572 59 28
Dalarna André Granqvist 070-459 76 01
Gävleborg Johan Bohlin 0650-214 32 / 070-327 68 56
Västernorrland Lars Nordin 070-314 63 31
Jämtland Christel Johansson 063-12 76 58 / 070-330 06 49
Västerbotten Roger Johansson 070-656 62 56
Norrbotten Emil Lundmark 070-228 61 65 / 070-523 06 54

42 869

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-10-19
(hela landet)
Rådjur 32 754
Älgar 3 105
Vildsvin 4 551

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ