Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Länsansvariga inom polisen

I NVR:s verksamhet är samtliga 21 län i landet engagerade inom viltolycksorganisationen. I varje län finns en länsansvarig inom polisen som tillsammans med länsansvarig jägare inom NVR ansvarar för att eftersöksorganisationen fungerar. Länsansvarig inom polisen är också sammankallande i NVR:s regionala viltolycksråd.

 • Stockholm, Lars Jonsson 010-564 62 56 / 070-988 54 12  
 • Uppsala, Peter Heldestad 072-561 81 50
 • Södermanland, Eric Björkholm 114 14 / 070-647 48 83 
 • Östergötland, Per-Anders Eriksson 010-566 52 75 / 070-245 42 85
 • Jönköping, Tommy Åkerberg 010-566 80 78 / 076-872 98 03
 • Kronoberg, Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
 • Kalmar, Mats Berg 010-562 31 38 / 076-780 61 50
 • Gotland, Peter Sahlsten 073-042 29 30
 • Blekinge, Mats Dalén 010-562 00 75 / 073-140 74 60
 • Skåne, Tommy Nilsson 010-561 82 24 / 072-151 97 00
 • Halland, Pontus Nilsson 010-566 03 22 / 076-145 34 00
 • Västra Götaland, Andes Blomgren 010-565 38 13 / 070-546 16 53
 • Värmland, Lars-Göran Bloom 010-567 05 36 / 070-609 73 24
 • Örebro, Jan Hurtig 010-567 31 66 / 070-671 87 03
 • Västmanland, Per Strömbäck 021-15 29 90 / 070-318 84 75
 • Dalarna, Patrik Norman 010-567 17 67 / 073-325 90 09
 • Gävleborg, Lars Fredin 010-567 82 35 / 070-545 29 33
 • Västernorrland, Roger Wiklander 010-568 02 37 / 070-312 33 75
 • Jämtland, Martin Trostemo 010-568 16 29 / 070-539 55 67
 • Västerbotten, Tommy Nilsson 010-568 22 19 / 070-601 60 03
 • Norrbotten, Lars Lundman 070-317 89 98
Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 303

polisrapporterade viltolyckor
år 2017 t o m 2017-04-24
(hela landet)
Rådjur 11 597
Älgar 1 234
Vildsvin 1 648

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ