Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nationella viltolycksrådets handlingsplan

Nationella viltolycksrådets övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor. Medlemsorganisationerna inom NVR har tillsammans tagit fram en handlingsplan som beskriver NVRs mål och delmål. Till handlingsplanen har medlemsorganisationerna fogat avsiktsförklaringar som beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som respektive organisation åtar sig att genomföra för att bidra till att målen nås.

Du kan läsa handlingsplanen här.

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2023-2025 (länk till handlingsplanen)

37 387

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-09-26
(hela landet)
Rådjur 29 913
Älgar 2 557
Vildsvin 2 822

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen