Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nationella viltolycksrådets handlingsplan

Nationella viltolycksrådets övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor. Medlemsorganisationerna inom NVR har tillsammans tagit fram en handlingsplan som beskriver NVRs mål och delmål. Till handlingsplanen har medlemsorganisationerna fogat avsiktsförklaringar som beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som respektive organisation åtar sig att genomföra för att bidra till att målen nås.

Du kan läsa handlingsplanen här.

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2023-2025 

Aktivitetsplan 2023 NVR.pdf

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen