Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Trafikverket informerar om åtgärdsstrategi

Nationella viltolycksrådets seminarium 2018

I år hölls årets NVR-seminarium på Clarion hotell i Gävle under två dagar. Ett 60-tal deltagare var på plats från hela landet, bland annat länsansvariga inom Polismyndigheten, länsansvariga jägare och representanter från Nationella viltolycksrådet som t ex Trafikverket, Naturvårdsverket, Jägarförbundet, Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar.

Seminariet inleddes med att NVR:s ordförande Anna-Carin Gustafsson Åström, Polismyndigheten och NVR:s vice ordförande Petter Åsman, Trafikverket, hälsade alla välkomna. Moderator för dagen var Anders Sjölund från Trafikverket.

Anna-Carin Gustafsson Åström informerade därefter om polisens nationella processledning och vad det innebär för NVR. Den nya nationella processledaren för NVR, Lena Britz, presenterade sig och berättade om det arbete i NVR som nu är påbörjat med exempelvis arbetsgrupper.

Under första dagen på seminariet var det fokus på det förebyggande viltolycksarbetet och deltagarna fick ta del av ett antal olika ämnen inom det området.

 • Maria Boman från Trafikverket berättade om den nationella transportplanen och de åtgärder som Trafikverket arbetar med på lång, medellång och kort sikt.
 • Anders Sjölund från Trafikverket talade om Trafikverkets åtgärdsstrategi och viltolyckornas orsaker.
 • De två representanterna Mattias Olsson och Sofia Willebrand från EnviroPlaning informerade om arbetet med viltolyckstäthetskartor som underlag och verktyg för att undvika viltolyckor och genomförde också ett grupparbete om detta.
 • Malin Kotake från Trafikverket presenterade "Projekt framåt" om bland annat fysiska tänkta åtgärder i infrastrukturen, där de regionala råden i NVR uppmanades att inkomma till projektet med sina behov.
 • Lena Britz från polismyndigheten informerade om den kommande Insatsveckan med syfte att förebygga viltolyckor och informera om dem.

På kvällen serverades en middag på hotellets restaurang, där det fanns tillfälle att diskutera dagens innehåll deltagarna emellan.

Seminarium 2018

 

Fokus dag två var på hantering och eftersök av viltolyckor. Moderator för dagen var Tommy Nilsson, länsansvarig inom polisen för område Syd.

Dagen innehöll en rad informationspunkter på agendan:

 • Marcus Alsér från Mindbite informerade om de förbättringar som görs i viltolycka.se för att underlätta arbetet för dem som arbetar i systemet. Även GDPR-frågan för systemet togs upp och Lena Britz berättade om vad som görs i det arbetet.
 • Lena Britz berättade om det arbete som nu påbörjas med att färdigställa riktlinjer för NVR och samarbetet med Christer Pettersson på Naturvårdsverket gällande deras föreskrifter.
 • Tapio Lehto på polisens HR-avdelning deltog på videolänk och informerade om arbetet som pågår gällande arbetsmiljö för eftersöksjägare. Ämnen som berördes var utrustningsfrågan, sakförsäkring och skyddsombud.
 • Markus Olsson från Jägarförbundet höll en presentation om förbundets strategiska mål och satsningar i närtid.
 • Goda exempel lyftes fram av några av de länsansvariga inom polisen, som inspiration och underlag för vidare diskussion.

Seminariet avslutades med en lägesrapport och framtidsplan där varje län presenterade sin del.

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen