Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Agria trafikeftersök

Agria Trafikeftersöksförsäkring

Agria har från och med den 1 mars 2017 ställt en försäkring till förfogande för alla NVR-hundar som används vid av Polismyndigheten initierade uppdrag.

Välkommen till Agria Djurförsäkring

 

Försäkringsvillkoren:

I häftet finner du försäkringsvillkoren och Allmänna
Bestämmelser för Agrias Trafikeftersöksförsäkring som gäller
från 1 mars 2017. Förutom produktvillkoret består dina villkor
av försäkringsavtalslagen (FAL) och andra författningar på
området i tillämpliga delar.
Som grund för försäkringen ligger ett gruppavtal om obligatorisk
gruppskadeförsäkring mellan Försäkringsaktiebolaget
Agria (publ) och Svenska Jägareförbundet.

 

38 855

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-09-20
(hela landet)
Rådjur 30 957
Älgar 3 126
Vildsvin 2 618

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen