Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

SJ ny part i Nationella Viltolycksrådet

Tågbolaget SJ AB är ny medlem i Nationella Viltolycksrådet. - Viltolyckor innebär varje år stora problem både för oss och våra resenärer. För SJ är det viktigt att det sker ett aktivt arbete för att minska antalet viltpåkörningar, säger Pär Söderström, teknikspecialist och projektansvarig på SJ.

Varje dag kör SJ drygt 800 tågavgångar med totalt 100 000 resenärer. SJs resenärer drabbas årligen av stora konsekvenser till följd av viltpåkörningar. Kostnaderna för SJ som företag är mycket stora. Påkörningarna leder till förseningar för resenärerna, dyrbara reparationer av tågen och är även ett arbetsmiljöproblem för både förare och reparatörer. Dessutom tillkommer ett många gånger onödigt lidande för påkört och skadat vilt.

SJ AB har därför valt att ingå i Nationella Viltolycksrådet tillsammans med 15 andra myndigheter, organisationer och företag.
- Vi vill bidra till  ett aktivt arbete inom utveckling och tillämpning av viltavvärjningsmetoder, säger Pär Söderström.
SJ kommer bland annat att genom utöka uppföljningsstatistik som visar var längs järnvägen som viltpåkörningar sker och på så sätt bidra med kartläggning av var vilt rör sig geografiskt och var säkerhetsåtgärder bör vidtas.
Dessutom lovar SJ att aktivt arbeta för att vidareutveckla och förbättra rutiner och stöd för rapportering av viltolyckor, så att efterföljande hantering förbättras och även säkerställa mätbarhet av viltpåkörningsrapportering.
- Vi är också positiva till att delta i prov och utveckling av alternativa viltavvärjningsmetoder för den spårbundna trafiken i hela landet, säger Pär Söderström.

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

20 067

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-05-13
(hela landet)
Rådjur 14 827
Älgar 1 744
Vildsvin 2 188

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ