Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Begreppsförklaringar

Energiupptagande skydd
Energiupptagande skydd används för att bromsa upp trafikanten så att fordonet inte kommer in på vägarbetsplatsen. Exempel på energiupptagande skydd är trafikbuffert och TMA-skydd.

Föreskrift
Genom lag, förordning eller bemyndigande detaljerade bindande regler som reglerar en verksamhet.

Förordning
Förordningar är bindande regler som beslutas av regeringen och som genomför lagarna, till exempel vägmärkesförordningen(VMF).

Incident
Tillfällig och störande händelse.

Lag
En lag är en bindande bestämmelse som beslutats av riksdagen, till exempel jaktlagen.

Skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare)
Person med kompetens och tillstånd att ha med sig eftersöksjägare eller annan person inom spårområde eller säkerhetszon.

Spårområde
Utgörs minst av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig på ena sidan minst 4 meter från närmaste del av kontaktledningsanläggningen och på andra sidan 4 meter från spårmitt. Saknas kontaktledning utgörs spårområdet av säkerhetszonen. Trafikverket äger marken inom spårområdet och är därmed jakträttshavare.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är en myndighet med ansvar för bl. a. ordning och säkerhet, utredning av brott, brottsförebyggande verksamhet och service. Polismyndigheten ansvarar också för samordning och organisation av Nationella Viltolycksrådet.

Säkerhetszon
Utrymme som ska vara hinderfritt för spårgående trafik. Normalt sträcker sig säkerhetszonen 2,2 meter från närmaste räl.

TMA-skydd
”Truck Mounted Attenuator”, se ”Energiupptagande skydd”.

Trafikverket
Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för planering av transportsystem för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Förutom det viltolycksförebyggande arbetet ansvarar Trafikverket också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Varningsblinkers
Varningsblinkers är ett fordons 4-punktsbelysning som bara ska användas då ditt egna fordon drabbats av haveri eller om varningslyktan inte fungerar.

Varningslykta
Roterande orangegult ljus som används när du utför arbete som kan medföra fara eller hinder för andra trafikanter.

Varselkläder
Varselkläder är ISO-certifierade plagg som har en fluorescerande och reflekterande yta som syns mycket bra i mörker.

Väghållare
Väghållaren är den som är ansvarig för vägen. Det kan till exempel vara Trafikverket, kommunen, kontrakterade entreprenörer eller vägsamfälligheter.

Väghållningsmyndigheten
Den myndighet som är ansvarig för vägen, till exempel Trafikverket eller kommunen.

Här händer olyckorna på vägen

 
Senast inrapporterade viltolyckor *

Kartan visar den av NVR koordinatsatta olycksplatsen den senaste veckan.

31 461

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-07-26
(hela landet)
Rådjur 25 360
Älgar 2 438
Vildsvin 1 946

Ladda ned vår app:

Viltolycka för Android Viltolycka för iOS

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen