Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Begreppsförklaringar

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen är en lag som bland annat har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är också ansvarig för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.

Energiupptagande skydd
Energiupptagande skydd används för att bromsa upp trafikanten så att fordonet inte kommer in på vägarbetsplatsen. Exempel på energiupptagande skydd är trafikbuffert och TMA-skydd.

Föreskrift
Genom lag, förordning, bemyndigande eller riktlinjer detaljerade regler som reglerar en verksamhet.

Förordning
Förordningar är bestämmelser som beslutas av regeringen och fungerar som komplement till lagarna, till exempel vägmärkesförordningen(VMF).

Incident
Tillfällig och störande händelse.

Lag
En lag är en bestämmelse som har beslutats av riksdagen, till exempel arbetsmiljölagen.

Skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare)
Person med kompetens och tillstånd att ha med sig eftersöksjägare eller annan person inom spårområde eller säkerhetszon.

Spårområde
Utgörs minst av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig på ena sidan minst 4 meter från närmaste del av kontaktledningsanläggningen och på andra sidan 4 meter från spårmitt. Saknas kontaktledning utgörs spårområdet av säkerhetszonen. Trafikverket äger marken inom spårområdet och är därmed jakträttshavare.

Polismyndigheten 
Polismyndigheten är en myndighet bl. a. med ansvar för ordning och säkerhet, utredning av brott, brottsförebyggande verksamhet och service. Polismyndigheten ansvarar också för samordning och organisation av Nationella Viltolycksrådet.

Säkerhetszon
Utrymme som ska vara hinderfritt för spårgående trafik. Normalt sträcker sig säkerhetszonen 2,2 meter från närmaste räl.

TMA-skydd
”Truck Mounted Attenuator”, se ”Energiupptagande skydd”.

Trafikverket 
Trafikverket är en statlig myndighet som ansvar för planering av transportsystem för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Förutom det viltolycksförebyggande arbetet ansvarar Trafikverket också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

Varningsblinkers 
Varningsblinkers är ett fordons ordinarie 4-punktsbelysning och ska användas då fordon står till hinders.

Varningslykta
Roterande orangegult ljus som används när du utför arbete som kan medföra fara eller hinder för andra trafikanter.

Varselkläder
Varselkläder är ISO-certifierade plagg som har en fluorescerande och reflekterande yta som syns mycket bra i mörker.

Väghållare 
Väghållaren är den som är ansvarig för vägen. Det kan till exempel vara Trafikverket, kommunen, kontrakterade entreprenörer eller vägsamfälligheter. 

Väghållningsmyndigheten

Den myndighet som är ansvarig för vägen, till exempel Trafikverket eller kommunen.

Ljudfil för begreppsförklaringarna

Begreppsförklaringar from Nationella Viltolycksrådet on Vimeo.

Här händer olyckorna på vägen

 
Senast inrapporterade viltolyckor *

Kartan visar den av NVR koordinatsatta olycksplatsen den senaste veckan.

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Ladda ned vår app:

Viltolycka för Android Viltolycka för iOS

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ